Teatr KTO

Budynek

Nazwa budynku: Teatr KTO
Miejscowość: Kraków
Adres: ul., Zamoyskiego 50

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Pokój wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Dostęp do pomieszczeń

Sale

Akustyka

Oświetlenie

Kontrast

Warunki sensoryczne

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wstęp osób z psami asystującymi

Ewakuacja

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

System wspierający słyszenie

Informacja o zakresie działalności

Komunikacja na wniosek

Przeszkolony zespół

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności