Hevelianum (online)

Budynek

Nazwa budynku: Hevelianum (online)
Miejscowość: Gdańsk (online)
Adres: ul., Gradowa

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 100cm

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Tak
Czy zapewniono przewijak? Tak

Pokój wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Dostęp do pomieszczeń

Sale

Akustyka

Oświetlenie

Kontrast

Warunki sensoryczne

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wstęp osób z psami asystującymi

Ewakuacja

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Nie dotyczy

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Tak
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Tak
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Tak

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Tak

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. osoby z niepełnosprawnością słuchu (z pętlą indukcyjną) osoby z niepełnosprawnością wzroku osoby wymagające alternatywnych środków komunikacji, np. TJM, po wcześniejszym złożeniu wniosku, na 7 dni przed wizytą

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://hevelianum.pl/deklaracja-dostepnosci/
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Tak
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Tak