Pałac Kultury i Nauki, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy – Scena im. G.Holoubka

Budynek

Nazwa budynku: Pałac Kultury i Nauki, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy - Scena im. G.Holoubka
Miejscowość: Warszawa
Adres: pl., Defilad 1

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Tak

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
Czy wejście jest wolne od barier poziomych i pionowych? Na wejściu jest próg 3 cm. Jedno z dwóch wejść otwiera się automatycznie. Drzwi automatyczne (na przycisk) znajdują się po prawej stronie.
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Windą
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie, Przy pomocy pracownika obiektu, Przy pomocy własnego asystenta
Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wejść do budynku, na przykład poręcze przy schodach, dostępne przyciski w windzie, drzwi otwierane bez użycia znacznej siły? Winda, wejście z otwierającymi się automatycznie drzwiami, przycisk - przywołanie obsługi.
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? Drzwi wejściowe automatyczne - szerokość przejścia 159cm. Przejazd przez automatyczne drzwi jest bez progu.
Czy drzwi są czytelnie oznaczone, na przykład w sytuacji, gdy zostały wykonane w przynajmniej 75 procent powierzchni z przezroczystego materiału? Drzwi nie są czytelnie oznaczone.
Czy drzwi mają pasy ostrzegawcze w kontrastowych kolorach, naklejone na co najmniej dwóch poziomach? Nie
Czy drzwi do pomieszczeń mają czytelne oznaczenia, z zachowaniem odpowiedniego kontrastu kolorystycznego? Nie
Inne uwagi dotyczące wejścia: Scena im. G. Holoubka w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową - windą od strony wejścia głównego. Kawiarnia teatralna jest również dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na Scenie im. G. Holoubka istnieje możliwość demontażu foteli w tylnych rzędach na parterze i udostępnienia przestrzeni dla większej ilości wózków inwalidzkich. W przypadku takiej potrzeby prosimy o informacje przy zakupie biletów.

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak
Czy przynajmniej jedno stanowisko w kasie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę w pobliżu miejsca wydarzenia dla osób starszych? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. W pobliżu.
Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Podaj odległość toalety od miejsca wydarzenia. Na tym samym poziomie.
Czy zapewniono komfortkę? Nie
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Nie

Pokój wyciszenia

Czy zapewniono pokój wyciszenia? Nie
Opisz gdzie znajduje się pokój wyciszenia i co w nim jest. Nie zapewniono pokoju wyciszenia.

Miejsca odpoczynku

Czy zapewniono miejsca siedzące? Tak
Opisz jakie masz krzesła, ławki, czy są z podłokietnikami? Krzesła z podłokietnikami.

Dostęp do pomieszczeń

Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? Tak
Napisz, do których pomieszczeń zapewniono wejście osobom poruszającym się na wózkach, a do których takiego wejścia nie udało się zapewnić. Wejście dla osób poruszających się na wózkach zapewniono na Dużą Scenę, do foyer, do toalet, do kawiarni. Wejścia nie udało się zapewnić na Małą Scenę.

Sale

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? Nie
Opisz dokładnie bariery, które utrudniają poruszanie się w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, na przykład zbyt wąskie korytarze, przejścia). Różnica poziomów.
Wskaż rozwiązania dostępności istniejące w danej przestrzeni, na przykład poręcze, oznaczone krawędzie schodów, antypoślizgowa podłoga. Na życzenie widza na wózku jest możliwość wymontowania siedzeń w odpowiednich rzędach.
Czy, jeśli wydarzenie odbywa się na wyższej kondygnacji, zapewniono windę/inne urządzenie? Tak
Napisz jakie to urządzenie i czy można je obsłużyć samodzielnie. Winda obsługiwana samodzielnie.

Akustyka

Czy w pomieszczeniu, w którym odbywa się wydarzenie, są pogłos lub echo? Tak

Oświetlenie

Czy przestrzeń w budynku, na przykład schody, jest odpowiednio oświetlona, to jest zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012? Tak
Czy światło we wnętrzu budynku może oślepiać uczestników wydarzeń lub powodować olśnienia? Tak
Czy wewnątrz budynku zastosowano jedno z rozwiązań: światło rozproszone, odpowiednie osłony źródeł światła, światło skierowane tak, by nie świecić prosto w oczy uczestników? Nie
Czy źródła światła na wystawie powodują odblask lub refleksy? Tak

Kontrast

Czy wewnątrz budynku zapewniono kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi? Nie

Warunki sensoryczne

Czy przestrzeń, w której odbywa się wydarzenie jest przyjazne sensorycznie? Nie
Opisz ewentualne utrudnienia, na przykład hałas, dużo ludzi, intensywne zapachy, mocne lub oślepiające światła, niespodziewane dźwięki. Może być hałas, niespodziewane dźwięki, zapachy, kolorowe światła.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Jaki rodzaj informacji dotykowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Brak informacji dotykowych
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dotykową i jak do nich dojść. Nie mamy punktów z informacją dotykową.
Jaki rodzaj informacji dźwiękowej dotyczącej przestrzeni zapewniono w budynku? Informacje przekazywane przez pracownika w pobliżu wejścia (np. na recepcji, w punkcie informacyjnym)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją dźwiękową i jak do nich dojść. Pracownicy udzielający informacji są w kasie po lewej stronie od wejścia oraz przed spektaklem na foyer.
Jaki rodzaj informacji wizualnej dotyczącej przestrzeni zapewnono w budynku? Informacje kierunkowe (np. strzałki z napisami lub piktogramami wskazującymi położenie najważniejszych miejsc)
Napisz, gdzie znajdują się punkty z informacją wizualną i jak do nich dojść. Strzałki do toalet po lewej i prawej stronie od wejścia.

Wstęp osób z psami asystującymi

Czy osoby poruszające się z psem asystującym mogą wejść na wydarzenie? Nie
Czy obsługa obecna na wydarzeniu wie, gdzie i na jakich zasadach mogą poruszać się osoby z psem asystującym? Nie

Ewakuacja

Czy w budynku obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób ze szczególnymi potrzebami przebywających na terenie budynku? Tak
Czy obsługa wydarzenia, osoba odpowiedzialna za ewakuację, zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami? Tak
Czy zostanie opracowana procedura ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami uczestniczących w wydarzeniu? Tak
Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? Tak
Czy w budynku znajduje się świetlny system powiadamiania alarmowego? Tak
Dodatkowe informacje. Strażacy oraz obsługa są przeszkoleni w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

Czy Twoja instytucja zapewnia środki wspierające komunikowanie się? Tak - poczta elektroniczna, SMS lub MMS, komunikatory internetowe
Czy w kasie można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy w punkcie informacyjnym można porozumieć się w języku migowym? Brak tłumacza
Czy miejsca z tłumaczem języka migowego są oznaczone piktogramem? Nie

System wspierający słyszenie

Czy kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną? Nie
Czy punkt informacyjny jest wyposażony w pętlę indukcyjną? Nie
Czy miejsca z pętlą indukcyjną są oznaczone piktogramem? Tak
Dodatkowe informacje. Mała Scena posiada pętlę indukcyjną.

Informacja o zakresie działalności

Czy na stronie internetowej znajduje się tekst odczytywalny maszynowo z informacją o zakresie działalności Twojej instytucji? Tak
Czy na stronie internetowej znajduje się plik w polskim języku migowym (PJM), opisujący zakres działalności Twojej instytucji? Nie
Czy na stronie internetowej znajduje się informacja w tekście łatwym do czytania (ETR), opisująca zakres działalności Twojej instytucji? Nie

Komunikacja na wniosek

Czy w Twojej instytucji istnieją procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami, na przykład w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą? Nie

Przeszkolony zespół

Czy osoby pracujące na wydarzeniu znają zasady obsługi i komunikacji z osobą z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową? Tak
Napisz jakie osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną poprawnie obsłużone w Twojej instytucji. Podczas trwania Festiwalu Kultury bez Barier obsłużymy osoby poruszające się na wózkach, osoby słabosłyszące, głuche i niewidome.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://teatrdramatyczny.pl/deklaracja-dostepnosci
Czy multimedia są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących? Nie
Czy grafiki są publikowane na stronie www i w mediach społecznościowych Twojej instytucji z tekstem alternatywnym? Nie