Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy – Scena Przodownik

Budynek

Nazwa budynku: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy - Scena Przodownik
Miejscowość: Warszawa
Adres: ul., Olesińska 21

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Częściowo (np. płatny parking obiektu, bezpłatne miejsca publiczne)
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Nie

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Nie ma wejścia dostępnego dla poruszających się na wózku
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Nie ma wejścia dlstępnego dla osób poruszających się na wózku

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Nie

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Nie
Czy zapewniono przewijak? Nie

Pokój wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Dostęp do pomieszczeń

Sale

Akustyka

Oświetlenie

Kontrast

Warunki sensoryczne

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wstęp osób z psami asystującymi

Ewakuacja

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

System wspierający słyszenie

Informacja o zakresie działalności

Komunikacja na wniosek

Przeszkolony zespół

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

Link do deklaracji dostępności: https://teatrdramatyczny.pl/deklaracja-dostepnosci