Muzeum Niepodległości w Warszawie

Budynek

Nazwa budynku: Muzeum Niepodległości w Warszawie
Miejscowość: Warszawa
Adres: al., Solidarności 62 -

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe

Czy na terenie obiektu lub w jego okolicy znajdują się miejsca parkingowe? Tak
Czy korzystanie z parkingu jest odpłatne? Tak
Czy zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością? (na terenie obiektu lub w strefie publicznej): Nie

Wejście

Położenie wejścia dostępnego dla osób poruszających się na wózku: Wejście główne
W jaki sposób można dostać się do wejścia? Z poziomu chodnika
W jaki sposób osoba poruszająca się na wózku / osoba starsza może dostać się do budynku? Samodzielnie
Jaka jest szerokość drzwi wejściowych w cm? 85 cm

Przestrzeń

Kasa

Czy kasa położona jest w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku? Tak

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem

Czy zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością? Tak
Czy zapewniono pokój rodzica z dzieckiem? Tak
Czy zapewniono przewijak? Nie

Pokój wyciszenia

Miejsca odpoczynku

Dostęp do pomieszczeń

Sale

Akustyka

Oświetlenie

Kontrast

Warunki sensoryczne

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wstęp osób z psami asystującymi

Ewakuacja

Dostępność Informacyjno-komunikacyjna

Środki wspierające komunikowanie się

System wspierający słyszenie

Informacja o zakresie działalności

Komunikacja na wniosek

Przeszkolony zespół

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności