Festiwal Kultury Bez Barier to wielkie święto kultury dostępnej dla wszystkich i najbardziej otwarte wydarzenie w kraju. To wydarzenie, które integruje polskie społeczeństwo i otwiera na potrzeby osób często wykluczanych z codziennego życia społecznego i kulturalnego. Hasło festiwalu, które będzie nam towarzyszyć podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji to: MOŻEMY!

10. edycja Festiwalu Kultury Bez Barier będzie trwała od 30 września do 9 października. Przed nami festiwalowe spektakle, pokazy filmowe, wystawy, spacery, spotkania i warsztaty, udostępnione za pomocą napisów dla niesłyszących, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji, pętli indukcyjnej, materiałów do dotykania czy pomocy festiwalowych asystentów. W programie nie zabraknie również propozycji odpowiadających na potrzeby uczestników w spektrum autyzmu.

Rozwiązania związane z dostępnością Festiwalu:

Dostęp do informacji

 • dostępna strona www pod względem cyfrowym, zgodna ze standardem WCAG 2.0.,
 • dostępne materiały promocyjne: grafiki z tekstami alternatywnymi, spoty reklamowe z audiodeskrypcją i napisami.

Dostępne zaproszenia

 • zaproszenia w dokumentach, które można edytować,
 • zaproszenia wideo w polskim języku migowym (PJM),
 • zaproszenia napisane łatwym tekstem.

Komunikacja

 • możliwość kontaktowania się z organizatorami w formie, która będzie dostępna dla danej grupy odbiorców.

Na przykład z widzami Głuchymi kontaktujemy się mailowo oraz przez wiadomości SMS.

Doświadczony i przeszkolony zespół

 • festiwal jest tworzony przez ekspertów z zakresu dostępności wydarzeń, osoby z niepełnosprawnościami, koordynatorów dostępności w instytucjach kultury oraz wolontariuszy przeszkolonych w obsłudze widzów z niepełnosprawnościami.

Asystent – wolontariusz

 • zapewnienie asystenta widzom z niepełnosprawnością wzroku.

Asystenci są wolontariuszami festiwalu.

Dostępność bezpłatnych wydarzeń lub biletów na wydarzenia w specjalnych, festiwalowych cenach

 • większość wydarzeń jest bezpłatna albo bilety są w specjalnej, festiwalowej cenie.

Dostępność wydarzeń

W zależności od wydarzenia oraz potrzeb widzów, na wydarzeniach zapewniamy:

 • audiodeskrypcję,
 • materiały dotykowe,
 • napisy dla niesłyszących,
 • tłumaczenie na polski język migowy,
 • pętlę indukcyjną,
 • materiały w łatwym tekście.

Organizatorzy Festiwalu:

Festiwal Kultury Bez Barier organizują:

Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.